Rollene vil i løpet av spillet få utdelt 2 - 3 brev fra sine avdøde slektninger. Disse brevene vil inneholde stemninger, instruksjoner og hemmeligheter. Man vil i større og større grad påvirkes av disse tekstene. Nedenfor er et eksempel på deler av et slikt brev.

 

Første brev til Jenny (Josephine) Rytter

Vilde Saatvedt sin rolle:

 

Min kjæreste Jenny! Jeg våker over deg. Blod av mitt blod. Min fremtid, slik jeg er din fortid. Jeg svever over vann og skoger der du ferdes. Jeg ser ditt samlede lys i skikkelsen av et menneske. Selv har jeg nå en annen form, en mindre konsis en. Jeg er friere og mer bevegelig.

 

Jeg følger med på dine valg. Du er så målrettet, så bundet til dine egne valg og forventninger. Jeg har en gave til deg, den beste et menneske kan få: mer frihet! Glem alle dine fastlåste tanker og meninger. Glem alle krav og forventninger. Om så; bare for denne korte stunden vi er sammen.

 

Jeg levde i en annen tid. Jeg kjempet for dine muligheter og for din fremtid. Jeg er din oldemor. Mitt navn er Josephine Rytter. Jeg var som deg av god familie, men jeg klarte ikke konformiteten, kravene, dommen over stort og smått.

 

Jeg valgte meg en liten hybel nede ved Puddefjorden i det som ble kalt “Blodbyen”. Mine venner var av et annet slag Vi tok en dag (og en natt) av gangen. Vi festet villere. Vi arbeidet hardt. Vi demonstrerte. Vi laget bråk. Vi elsket og vi hatet. Vi kjempet for kvinnenes rettigheter, for kvinners stemmerett, for arbeidernes rettigheter, for kortere arbeidsdager, for anstendige lønninger. Slik at fattigfolk også kunne ha mat på bordet og et liv.

 

Jeg var familiens sorte får. Min mor gråt, min far gjorde meg arveløs. De tok bildene av meg ut av fotoalbumene. Jeg ble ikke lenger invitert til familiesammenkomster.

 

For min skyld, Jenny: Lev i min ånd. En kort stund. Minnes meg! Med glede, latter, gråt, sinne, fortvilelse! Jeg våker over deg! Jeg gir deg kraft! Jeg gir deg kjærlighet! Fyll lungene dine med mine skrik, og hjertet ditt med min brennende kjærlighet.

 

Din hengivne oldemor

Josephine Rytter