Programmet for laiven vil bli omtrent som følger:
 
Fredag:
17.00: Fremmøte. Bli-kjent-leker og workshops
21.00: Praktiske forberedelser
22.00: Laivstart. Velkomsdrink (uten alkohol) og kanapeer. George (Elisabeth), Markus (Martin) og Jay (Eskil) har auksjon til inntekt for Leger uten grenser. Minnestund for de avdøde slektninger (alle har forberedt noen velvalgte ord)
00.00: Dead can dance spilles og de første brevene og tekstene fra de døde slektningene distribueres.
 
Lørdag:
10.00: Frokost
11.00: Markus (Martin) holder et lite historisk foredrag om Villa Eikeløv
12.00: Fisking, cricket og andre uteaktiviteter (kom gjerne med forslag til dannede og kjekke fellesaktiviteter)
14.00: Rituale med masker. Vi ærer og minnes de avdøde med rituell dans i skogen. Neste runde med brev og tekster distribueres. Rollene blir nå mer preget av personligheten til sine avdøde slektninger.
18.00: Festmiddag og maskerade. Siste runde med brev distribueres.
21.00: Prosesjon med fakler til knokkel-lunden. Musikken er høyere og stemningen villere.
00.00: Midnattsrituale.
 
Søndag:
10.00: Frokost
11.00: Spillslutt
11.30: Ulike debrif-teknikker
13.00: Rydding (vi drar når alt er ryddet)
19.00: Pastasentralen e.l. for dem som har tid