De døde danser

Dette er en laiv inspirert av musikken til Dead can dance.

15 - 20 spillere møtes til maskeradefest, og den natten i året hvor man minnes og hedrer sine døde forfedre.

Laiven settes opp i Bergen 21. - 23. september 2018.

Praktisk

Laiven koster 700,- som betales når man får bekreftelse på at man har fått plass. Dette vil også inkludere mat og overnatting. Spillere under 26 år vil nyte godt av Frifondstøtten, og betaler bare 200,- i deltakeravgift.

Man vil få tilsendt rolle og noe skriftlig materiale. Det vil også være workshops fredag kveld.

Grunnkostymer må være i hvitt, men man bestemmer selv om det er fra nåtid eller fortid. Dersom man f.eks. har et kostyme fra 1700-tallet, så må man skrive det i påmeldingen, og den av forfedrene man da "settes i kontakt med" vil representere en slektning som levde på 1700-tallet. Husk at man også bør ha lyse ullklær til å ha under kostymet, samt varme ytterplagg siden laiven er i september og en del ritualer og hendelser vil foregå ute.

Du melder deg på ved å sende en e-post med kontaktinformasjon til anita.myhre@gmail.com

 

Spillmekanikk og sikkerhet

Spillerne har roller og relasjoner fra nåtid, men vil i større og større grad påvirkes av personlighet, ønsker og motiver fra sin avdøde slektning. Disse vil gradvis avdekkes i form av brev, dokumenter o.l.

En del vil være transparent siden noe av rolle- og relasjonsutviklingen skjer i felles workshops.

Man vil kunne oppleve å bli utfordret psykologisk, og vi bruker i hovedsak kutt og brems som sikkerhetsregler. Alle har ansvar for å ta vare på seg selv, og melde fra til arrangør dersom man trenger hjelp. Laiven har 15 års aldersgrense, og alle forventes å følge norsk lov.

Det vil kun være disse 15 - 20 spillerne som spiller opp mot, og utfordrer hverandre. Spenningen ligger bl.a. i at man på forhånd ikke vet hvilken retning spillet vil ta hverken for egen karakter eller for de andre fordi man også påvirkes av brev o.l. som åpnes på gitte signaler.

De dødes midnattsdans

Mange av lydsporene fra Dead can dance vil spilles under laiven, og det vil være dans (som man også øver og blir enige om i workshop fredagen), men dans blir også her et bilde på rytmen mellom liv og død, og hvordan vi påvirkes av andre mennesker. Rollene vil farges og påvirkes av sin døde slektnings personlighet, vilje og motiver, men ikke besettes. Dette blir sterkere og sterkere utover natt til søndag, og dempes ned igjen søndag morgen. 

Støttet av

Laiven er støttet av Frifond barn og unge.